Dr. Öğr. Üyesi GAMZE YILDIZ ŞEREN KURULAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi GAMZE YILDIZ ŞEREN KURULAR

T: (0282) 250

M gyseren@nku.edu.tr

W gyseren.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SBE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE TEORİSİ
Öğrenim Yılları: 2016
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SBE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİ İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İİBF
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
NKÜ Maliye Topluluğu Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2018-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Maliye
Bütçe ve Mali Planlama
Kamu Maliyesi
Maliye Kuramı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞEREN KURULAR G. Y., Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe PolitikalarınınFeminist Kökenleri, FE DERGİ, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ŞEREN KURULAR G. Y., AKBAŞ AKDOĞAN D., TÜRKİYE’DE REGÜLASYONLAR EKSENİNDE BİTCOİN’İN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNSALI, Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal, 2018.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞEREN KURULAR G. Y., Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ombudsman Avrupa Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler, Ombudsman Akademik, 2018.
Derleme Makale TR DİZİN
2. ŞEREN KURULAR G. Y., Türkiye’de Kreş ve Gündüz BakımevleriVergi İstisnalarının Bir İncelemesi, VERGİ DÜNYASI, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
3. ŞEREN KURULAR G. Y., GöktaşınınVergilendirilmesiSorunu: BingölSarıçiçek KöyüÖrneğinden Notlar, VERGİ SORUNLARI, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞEREN KURULAR G. Y., MUHASEBE, FİNANS VEİKTİSAT ARAŞTIRMAÖRNEKLERİ, Bölüm: VATANDAŞ VE BÜTÇE ARASINDAKİ KÖPRÜ: VATANDAŞBÜTÇE REHBERİ UYGULAMASI VE TÜRKİYE ÖZELİ NDEDEĞERLENDİRMELER................................................................., Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: ALİ ACARAVCI, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Şeren Kurular G. Y., WOMEN AND GLOBAL PUBLIC POLICIES WITHIN THE SCOPE OF SYRIAN PEACE AS A GLOBAL PUBLIC GOODS , II.International Women&Justice Summit, (24.10.2016-).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞEREN KURULAR G. Y. ., TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNE SÖYLEŞİLER, Moderatör, NKÜ MALİYE TOPLULUĞU (27.12.2018-).
Sözlü Bildiri
2. Şeren Kurular G. Y., BUDGETARY IMPACT OF GENDER MAINSTREAMING AND IMPLEMENTATIONS IN THE EU AND TURKEY , Avrupa Birliği’nin Kadının Kalkınması ve Toplumsal Cinsiyet Politikalarındaki Rolü Çalıştayı (06.04.2018-).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. The Journal of Social Science, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi .
Ulusal Dergi
3. Kesit Akademi Dergisi.
Ulusal Dergi