Araş. Gör. GAMZE YILDIZ ŞEREN KURULAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. GAMZE YILDIZ ŞEREN KURULAR

T: (0282) 250

M gyseren@nku.edu.tr

W gyseren.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SBE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE TEORİSİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SBE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİ İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İİBF
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (24.10.2013-25.10.2013).
Tam metin bildiri